Stille kirke på Høvik på torsdager våren 2018

17.01.2018

Stille kirke på Høvik på torsdager våren 2018

«For det er i Gud vi lever, beveger oss og er til»
8 torsdager fra 18.45-20.30.

Vi vil i vår ha 8 torsdager der vi inviterer til stillehetsarbeid og meditasjonsfelleskap i kirken.

 

Kirken er åpen fra 18,45.  (NB: Vi stenger kirkedøren mellom kl 19,05 og 20,00)

 

Progam

 

Fra kl 19:      *Åpning, - noen tanker om tro og stillhet

                       *Avslapnings- og nærværsøvelser

*20 minutter stille meditasjon i koret som avsluttes med              velsignelsen  (på stol/krakk el. pute (om du har det – ta den med)  

 

Fra kl 20:      *Te og samtale i sakristiet for de som ønsker det. 

                        *Kirken er åpen for stillhet

 

Kl 20,30        *Kveldsmesse, 1.mars, 5. april , 3 mai og 7.juni. (1. torsdag i mnd)

                        Det er selvfølgelig mulig å komme direkte til kveldsmessen.

 

Datoer

 

18.januar

1.februar      med kveldsmesse kl 20,30

1.mars          med kveldsmesse kl 20,30

5.apriL           med kveldsmesse kl 20,30

19.april

3.mai            med kveldsmesse kl 20,30

31.mai

7.juni             med kveldsmesse kl 20,30