Hva og hvem er 13-20?
Hva og hvem er 13-20?

04.06.2014

Hva og hvem er 13-20?
Et samtaletilbud for ungdom i alderen 13-20 i Bærum. Fokus: Å være en støtte for ungdom og deres foresatte i ungdomstiden, en periode i livet som oppleves spesielt krevende for mange.

Prosjekt 13-20

Hvem jobber i 13-20?
13-20 har tre ansatte, som er voksne med tid for ungdom. Det er fagutdannede personer som har god erfaring i å jobbe med denne målgruppen.

Hvordan jobber 13-20?
13-20 møter ungdom både gjennom oppsøkende virksomhet, enkeltoppfølging og gjennom å være tilstede på skoler og ulike arrangement for ungdom. I tillegg er 13-20 tilgjengelig på internett - facebooksiden Ungdom i Bærum og www.13-20.no

Hvem står bak samtaletilbudet?
Den norske kirke ved Bærum kirkelige fellesråd står bak 13-20, med støtte fra Bærum kommune og de ti menighetene i Bærum. Det at prosjektet tilhører Kirken innebærer en fagkompetanse på å snakke om temaer som sorg, kriser, dødsfall og skam, i tillegg til en generell sosialfaglig kompetanse på temaer som opptar ungdom.

13-20 ble startet for å være et forebyggende tilbud for ungdom i Bærum hvor det var behov for det. Siden oppstart har 13-20 etablert samarbeid med Sandvika Storsenter, NOKAS, Utekontakten, Oppfølgingstjenesten, Ungdomstjenesten, Barnevernet, Politiet, NAV, helsesøstere og skolene.

Mariann S. Lindtjørn
Prosjektleder
Tlf. 98267835
mariann@13-20.no

Ida Vesterås
Ungdomsdiakon
Tlf. 98267833
ida@13-20.no

Liv Hilde Myrset Briså
Ungdomsdiakon
Tlf. 98267831
livhilde@13-20.no