Vil du støtte noen av tilbudene i Høvik menighet?
Vil du støtte noen av tilbudene i Høvik menighet?

05.10.2016

Vil du støtte noen av tilbudene i Høvik menighet?

Givertjenesten.

Bli med som giver til  HØVIK MENIGHET.

Dersom du har BankID kan du nå enkelt og greit bli giver ved å klikke på lenken: https://www2.solidus.no/as/RegistrerAvtale.aspx?ID=CAp5jlHojHA1lqqfGleInQ%3d%3d

"Menigheten vår tilbyr et fellesskap for deg, uansett alder. Fra dåp, gjennom barndommen, opp gjennom ungdomstiden, som voksen og som «godt voksen». Mange finner trygghet, hjelp og glede i arbeidet som blir gjort i vårt fellesskap. Vi er alle en del av Guds bilde, og vi er Hans like der vi kan dele omsorg og kjærlighet med hverandre. Tusen takk for at du vil bli en del av giverfellesskapet vårt!"  Høvik menighetsråd, juli 2016

Dette går din støtte til I ÅR:

Mer musikk i dåpsgudstjenestene
Vi ønsker å styrke musikkuttrykket i gudstjenestene framover, og da særlig med fokus på dåpsgudstjenestene. Til dette ønsker vi å sette av ca. 20 000 kr fra givertjenesten du er med å bidra i.

Babysang
Visste du at musikk er viktig for barnets motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling?? På babysang samles barn og foreldre i kirken til sang og musikk og hygger seg med kaffe i menighetshuset etterpå. Et flott tilbud for barn og foreldre i en viktig fase i livet.

Barnegospel
Barnegospel startet opp igjen høsten 2016. Dette er flotte aktiviteter for barn i 2.-5.klasse, og i år settes det av 20 000 kr fra givertjenesten til å drive dette.

 

Avertimento TweenSing

Barn / ungdom i alderen 10 – 13 år møtes på menighetshuset til sang, lek og dans.

 

 

Høvik UngdomsSenter (HUS)
TenSing, Ungdomskafé, lederutvikling,
leirer m.m.  ”HUS” deltar aktivt i menighetens konfirmantarbeid og utvikler gode, framtidige ledere.

Givertjenesten dekker også deler av stillingen ungdomsleder og –arbeider. Disse er aktivt med i babysang og søndagsskole, i tillegg til sitt mangfoldige arbeid i ”HUS”

Kurs for frivillige
De frivillige i kirken vår driver en stor del av kirkens aktiviteter. Framover slår vi et slag for alle frivillige i menigheten. Det vil settes av ca. 30 000kr til ulike kurs, som kurs i tekstlesing eller i å lede samtalegrupper, m.m. I tillegg vil en prosentdel av dette beløpet gå til å sende ungdom på Ten-Sing seminar for å utdanne dirigenter til Ten-Sing, Tween-Sing og barnegospel.

Kirken som et tilbud for alle
De resterende midlene fra givertjenesten vil gå til oppusning av menighetshuset. Ønsket er å skape et åpent ”grendehus” som skal være en naturlig møteplass for arrangementer, konserter, kurs etc. i Høvikområdet. Flomlysanlegg, gardiner, inventar og lydanlegg vil være de neste tiltakene her.

Ofring i kirken
Hver søndag er det ofring til et godt formål. Noen ganger til vårt arbeid i Høvik menighet, andre ganger til gode felleskirkelige tiltak som: Kirkens bymisjon, Kirkens SOS, KFUK-KFUM, Kirkens Nødhjelp, sosiale tiltak, misjon osv. Givertjenesten er ikke ment å erstatte dette, men å komme i tillegg.

Har du spørsmål angående givertjenesten eller om hvordan det fungerer i praksis, er du alltid velkommen til å kontakte menighets­rådet eller kirkeforvalter Birgit Wirgenes på tlt. 40442152.
 

Skattefritak:

Alle beløp over kr 500,- (pr år) kan trekkes av på skatten. For året 2019 er den øvre grensen kr 50.000,- i alt.  


Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang. For Gud elsker en glad giver.  2.kor.9

Velkommen som glad giver!